Undring i erhvervslivet aktiverer ErhvervsForum Holstebro

En nyetableret erhvervsgruppe under Erhvervsforum Holstebro vil kæmpe for at få Holstebromotorvejen forlænget, så der også bliver motorvej det sidste stykke rundt om Herning.

 

En ny motorvej på 40 km til 3,9 mia. kroner, som i 2018 forbinder Holstebro med Herning og dermed til det europæiske motorvejsnet. Det lyder næsten for godt til at være sandt? Og det er det heller ikke helt.

 

For syv km øst om Herning forbliver motortrafikvej. En flaskehals, der er til fare for trafikanterne, når motorvejen snævrer ind fra fire til to spor – for igen at fortsætte som motorvej.

 

Så sagt på godt jysk: Der mangler et stykke motorvej midt i det hele. Det er da hul i hovedet. Især da motortrafikvejen på rute 18 allerede er forberedt til motorvej.

 

Flere erhvervsfolk undrer sig: Hvorfor har politikerne på Christiansborg endnu ikke løst dette problem? Nu hvor åbningsdatoen for Holstebromotorvejen nærmer sig, og byggeriet skrider frem uden forsinkelse.

 

Med udsigt til et effektivt vejbyggeri, der både er foran på budget og tid, er der også overskydende midler i vente. De såkaldte ’overløbsmidler’ fra byggeprojektet burde gå til at gøre arbejdet helt færdigt, så Midt- og Vestjylland får en komplet motorvej – for sikkerhedens skyld.

 

Det er ’motorvejsgruppens’ udgangspunkt.