7 km motortrafikvej på rute 18 skal udvides til motorvej

Hvorfor? – for sikkerhedens skyld!

 

Alle undersøgelser viser, at et stykke motorvej afbrudt af motortrafikvej er alt for farlig. Tilsvarende forløb på andre strækninger i Danmark har desværre tydeligt dokumenteret, at det fører til meget farlige og tragiske situationer.

 

En motorvej der kortvarigt bliver afbrudt af motortrafikvej er farlig.

 

En vejstrækning er ikke nær så farlig, hvis man kommer kørende fra landevej til motortrafikvej og så på motorvej, hvor farten er naturligt accelererende.

Dystre erfaringer med trafiksikkerhed fra lignende strækninger

Vejdirektoratets egne tal viser, at der på en lignende motortrafikvej/omfartsvej ved Brande fra 2000 – 2013 skete i alt 18 uheld, hvor 8 blev dræbt i 5 ulykker og 6 kom alvorligt til skade.

 

I VVM-redegørelsen har Vejdirektoratet gjort opmærksom på, at det er uheldigt og farligt at have en relativ kort strækning på ca. 7 km af rute 18 som motortrafikvej, mens resten af rute 18 mellem Vejle og Holstebro er udbygget som motorvej.

Motorveje er mere sikre end motortrafikveje

Motorveje er mere sikre end andre vejtyper. Det skyldes blandt andet, at trafikken er adskilt efter kørselsretningen. Flere strækninger med motorveje kan betyde, at færre mister livet eller kommer til skade i trafikken.

 

Holstebromotorvejen og den Midtjyske Motorvej, der begge følger rute 18, hænger desværre ikke sammen, men er forbundet af syv km motortrafikvej. Det er ikke den sikreste løsning.

Motortrafikvejsbroerne er forberedt til motorvej

Motortrafikvejen er forberedt til motorvej. Blandt andet motortrafikvejsbroerne. Vi har dokumentation fra Vejdirektoratet og den daværende minister, der garanterer, at det er der taget højde for en fremtidig udvidelse af motortrafikvejen rute 18. F.eks er broerne og deres vejtrace lavet, så de umiddelbart kan forlænges.

Penge tilovers fra Holstebromotorvejen skal gå til de sidste 7 km

Holstebromotorvejens budget er på 3,9 mio. kr. Alle forlydender tyder dog på, at byggeprojektet er foran på budget og tid. Så der er udsigt til, at den endelige udgift vil blive langt lavere – og dermed midler i overskud.

Omkring 400 mio. kr. for at få lukket hullet på 7 km

Vejdirektoratet skønner, at det koster mellem 380 og 420 mio. kr. at etablere 7 km motorvej øst om Herning, men at der selvfølgelig skal nye beregninger til.

 

Hver ulykke med personskade – dræbte, alvorligt eller let tilskadekomne – koster ifølge en analyse fra Forsikring & Pension i 2014 samfundet i snit 1,3 millioner kroner i tabt produktion/arbejdsindsats og øgede offentlige overførsler.

Mest trafik på ruten øst om Herning

Der er også en rute vest om Herning. Hvorfor ikke satse på den i stedet?

 

Ruten vest om Herning består af Messemotorvejen og en motortrafikvejsstrækning, som er  kortere end motortrafikvejen på ruten øst om Herning (rute 18).

 

Men trafikberegninger fra Vejdirektoratet viser, at den eksisterende motortrafikvej øst om Herning forventes at have en trafik på ca. 12.000 køretøjer i døgnet. Det er også på denne strækning, der er naturlig afkørsel til Aarhus.

 

På ruten vest om Herning forventer Vejdirektoratet færre køretøjer, når Holstebromotorvejen åbner.

Det politiske arbejde blev ikke gjort helt færdigt

Da Folketinget godkendte Holstebromotorvejen, troede rigtig mange, at der rent faktisk kom en motorvej fra Holstebro Nord til rundkørslen øst for Herning, hvor Midtjyske Motorvej begynder.

 

Men der blev ikke bevilget penge til at udvide det sidste stykke motortrafikvej øst om Herning.

 

Det ønsker vi sker nu!

  • VI KOM I MÅL – og nu lukker vi gruppen ned

    Fredag den 3. september havde vi vores afsluttende møde i motorvejsgruppen på Vald. Birn A/S. Vi er selvsagt en gruppe meget tilfredse medlemmer og vi har nu har besluttet at lægge gruppen ”i dva

  • Aftale på plads: Motorvejshullet lukkes

    28. juni 2021: Vi kipper med flaget, for NU er aftalen på plads: Motorvejshullet på rute 18 lukkes!! Der er sat 402 mio. kr. af til projektet, og arbejdet går i gang i 2026. Med projektet udvides d

  • Lukning af motorvejshullet med i infrastrukturplan

    YES! – I dag er en rigtig god dag for hele Nordvestjylland . Regeringen er netop kommet med sit udspil til en ny infrastrukturplan – og lukningen af motorvejshullet på rute 18 er med!! Projek