Motorvejsgruppen fortsætter kampen for motorvej hele vejen – for sikkerhedens skyld!

Motorvejsgruppen fortsætter kampen for motorvej hele vejen – for sikkerhedens skyld!

Coronakrisen har sat et midlertidigt stop for motorvejsgruppens dialog med politikerne om at få lukket motorvejshullet på rute 18. Men gruppen lever stadig i bedste velgående og opfordrer til at tage hul på anlæggelsen af den manglende motorvej for at holde gang i de samfundsøkonomiske hjul.

 

Den upolitiske Motorvejsgruppe, som består af en række erhvervsledere fra det nordvestjyske område, har i fire år kæmpet for at få motorvej hele vejen fra Herning til Holstebro ad rute 18. Gruppen har hidtil haft stor succes med at få transportpolitikere og lokale politikere i tale og sætte sagen på dagsordenen i de relevante fora på Christiansborg.

 

Trapper aktivitet op igen efter sommer

Under Coronakrisen har motorvejsgruppen droslet ned for aktiviteterne, men er klar til at genoptage dem på den anden side af sommeren.

– Vi er her stadigvæk og vil fortsat kæmpe alt, hvad vi kan, for at få lukket motorvejshullet. Nu kommer sommeren, og så trækker vi i arbejdstøjet igen til efteråret, siger Jens Axel Birn, direktør for Valdemar Birn og formand for Motorvejsgruppen.

 

Kæmper for medarbejdernes trafiksikkerhed

Motorvejsgruppens arbejde har i alle fire år været drevet af bekymring for sikkerheden for de medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere, der pendler til og fra området. Erfaringer fra andre strækninger i Danmark viser, at en motorvej, der kortvarigt bliver afbrudt af motortrafikvej, kan føre til farlige situationer og ulykker.

 

Luk motorvejshullet og sæt hjulene i gang

Flere politikere har været ude med forslag om at fremrykke trafikale investeringer som et led i at få økonomien på ret køl.

– Vi foreslår helt konkret at tage fat på at anlægge de sidste syv kilometer motorvej på rute 18. Projektet ligger klar i skuffen og kan formentlig sættes i gang ganske hurtigt. Det bliver en gevinst både for sikkerheden og økonomien, siger Jens Axel Birn.

Han opfordrer i øvrigt alle, der har gode ideer til motorvejsgruppens arbejde, til at tage kontakt til gruppen.

 

For yderligere information kontakt

Jens Axel Birn, formand for Motorvejsgruppen, tlf. 99102120, jab@birn.dk