Langt de fleste vælger ruten øst om Herning

Langt de fleste vælger ruten øst om Herning

Så har vi fået nye trafiktællinger fra den sydlige forgrening af Holstebro-motorvejen:
I løbet af årets første otte måneder er i gennemsnit 11.600 køretøjer i døgnet kørt ad rute 18.
Det svarer til, at 2/3 af trafikken fortsat går øst om Herning.