Godt møde med Carsten Kissmeyer

Godt møde med Carsten Kissmeyer

Repræsentanter fra Motorvejsgruppen afholdt den 25. november 2019 møde med MF, Carsten Kissmeyer (V) på JYDEN A/S i Bur, hvor Tom Nielsen var vært.

 

Det var et godt møde, hvor vi fra Motorvejsgruppen fortalte om vores arbejde siden 2016 på at få lukket ”hullet” på R18 – for SIKKERHEDENS SKYLD!!!

 

Carsten Kissmeyer er efter en lang politisk karriere som borgmester i Ikast-Brande og siden Regionsrådet nu aktivt Folketingsmedlem for Venstre. CK følte sig efter mødet ”godt klædt på” omkring vores sag og vil gøre, hvad han kan for at støtte vores sag, men nævnte også, at Ikast-Brande i sin tid havde støttet en motorvej vest om Herning, Rute 15, grundet placeringen af sygehuset i Gødstrup.

 

Jens Birn gjorde opmærksom på, at var der penge til at lukke begge huller, er det selvfølgelig optimalt. Men skulle der kun være penge til at lukke ét hul, anbefaler vi Rute 18 – nordøst om Herning, hvor ¾ af trafikken kører, herunder specielt den tunge trafik.

 

Målet for Motorvejsgruppen er at få lukket ”Rute 18-hullet” i forbindelse med den kommende Infrastrukturplan, som forventes vedtaget forår/sommer 2020.